0481 355 842

Planten en bomen bepalen de beleving van de seizoenen. Ook is beplanting belangrijk voor de sfeer en afwerking van het geheel. De keuze van het type beplanting is mede bepalend voor de mate van het onderhoud.

Een beplantingsplan beschrijft alle aanplant, van bomen, hagen, heesters en vaste planten tot en met bodembedekkers.